عالَمِ آخرت

به دیوار تکیه نکن ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ... ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻦ، ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ... ﺗﻨﻬﺎ خدﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...

عالَمِ آخرت

به دیوار تکیه نکن ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ... ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻦ، ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ... ﺗﻨﻬﺎ خدﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...

عالَمِ آخرت

الهـــــی چه عزتی دارد
اینکه بنـــــده ی تو باشم
و چه فخــری بالاتر از اینکه
تو خـــــدای من باشی
تو آنگونه خدایی هستی که من دوســـــت دارم
پس از من آن بنده ای را بساز که
تــو دوســـــت داری...

۴۸ مطلب با موضوع «سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی تصویری» ثبت شده است

آیت الله مجتهدی تهرانی وقف اشتباه


دریافت
مدت زمان: 26 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی اطاعت از فرمان خدا


دریافت
مدت زمان: 22 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی وفای به عهد


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 4 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی واجبات 


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 27 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی از گرفتاری های دنیا


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 44 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی زینت کار خیر


دریافت
مدت زمان: 27 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی سلطان بی عدالت با فرعون یکی هست


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 1 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی درد گناه برای قلب از همه ی دردها بیشتره


دریافت
مدت زمان: 50 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مدارا با مردم


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 35 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی حاجت خواستن از خدا


دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی فضیلت مهم شرکت در روضه امام حسین ( ع)


دریافت
مدت زمان: 58 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی عمل خالص


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 16 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی سرّت رو به هیچ کس نگو


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 26 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی ای که پنجاه رفته در خوابی مگر این پنج روزه دریابی


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 29 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی کار خوبه خدا درست کنه


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 17 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی چرا به عیب خود توجه نداریم


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 21 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی علم در شکم خالیست


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 3 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی استجابت دعا


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 43 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی عزت را در نماز شب قرار دادم


دریافت
مدت زمان: 24 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی عالمی که به علمش عمل نکنه با شیطان مساویه


دریافت
مدت زمان: 24 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی نمازی نکردی که به کار آید


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 13 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی صلاح و مصلحت مصیبت ها


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 33 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی در گرفتاری ها باید صبر کنیم


دریافت
مدت زمان: 33 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی حفظ عمل از هوا و هوس


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 9 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مؤمن همیشه در ترسه


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 39 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی قضا و قدر الهی


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی شکر نعمت


دریافت
مدت زمان: 34 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی زینت فقر


دریافت
مدت زمان: 54 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی زینت عالِم


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 53 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی تواضع


دریافت
مدت زمان: 57 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی شکر حقیقی


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 42 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی هر روز باید توبه کنیم


دریافت
مدت زمان: 45 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مَثَل مگس نباش مَثَل زنبور باش


دریافت
مدت زمان: 25 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی زبانمان را مواظب باشیم


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 27 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی ذکر مصیبت امام حسن مجتبی (ع)


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 21 ثانیه 

احمدعلی بابادی

سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی


دریافت
مدت زمان: 47 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی با حدیث خستگی روح رو برطرف کنید


دریافت
مدت زمان: 7 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی بدون عمل امید به آخرت نداشته باش


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 16 ثانیه 

احمدعلی بابادی


آیت الله مجتهدی تهرانی با نماز و روزه از خدا حاجت بخواین

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی قبل این که مرگت بیاد زاد و توشه ی آخرتت رو تهیه کن


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 4 ثانیه 

احمدعلی بابادی