عالَمِ آخرت

به دیوار تکیه نکن ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ... ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻦ، ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ... ﺗﻨﻬﺎ خدﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...

عالَمِ آخرت

به دیوار تکیه نکن ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ... ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻦ، ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ... ﺗﻨﻬﺎ خدﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ...

عالَمِ آخرت

الهـــــی چه عزتی دارد
اینکه بنـــــده ی تو باشم
و چه فخــری بالاتر از اینکه
تو خـــــدای من باشی
تو آنگونه خدایی هستی که من دوســـــت دارم
پس از من آن بنده ای را بساز که
تــو دوســـــت داری...

۴۹ مطلب با موضوع «سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی تصویری2» ثبت شده است

آیت الله مجتهدی تهرانی شکر خدا را که در پناه حسینم


دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی قناعت


دریافت
مدت زمان: 55 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی تقوا اختیار کنید


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 14 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی


دریافت
مدت زمان: 12 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی توکل بر خدا


دریافت
مدت زمان: 27 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی شکر نعمت


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 4 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی تواضع


دریافت
مدت زمان: 48 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی بهترین زاد و توشه آخرت


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 4 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مرجع تقلید


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 47 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مشغول تزیین آخرت باش


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 8 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی امر به معروف ونهی از منکر


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 36 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی وجوهات مرجع تقلید


دریافت
مدت زمان: 38 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی پولداری که با آجر مساوی هست


دریافت
مدت زمان: 57 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی رضایت پدر و مادر


دریافت
مدت زمان: 35 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی خدمت به پدر و مادر


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 27 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی ذکر مصیبت بیت الاحزان امیرالمؤمنین


دریافت
مدت زمان: 39 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی بهترین جوان ها


دریافت
مدت زمان: 34 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی قضا و قدر خداوند


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 20 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی استجابت دعا


دریافت
مدت زمان: 45 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مصلحت خدا


دریافت
مدت زمان: 49 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی آماده سفر آخرت بشیم


دریافت
مدت زمان: 19 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی با عمل مردم را دعوت کنیم


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 14 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی آنقدر گرم است بازار مکافات عمل دیده گر بینا بُوَد هر روز روزِ محشر است


دریافت
مدت زمان: 55 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی حضور قلب در نماز


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 18 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی فضیلت روضه امام حسین(ع)


دریافت
مدت زمان: 53 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی طلب موعظه


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 32 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مستحبات دفن جنازه


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 30 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی خودت رو آماده سفر آخرت کن


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 24 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی خداوند همه جا حضور داره


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 30 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی تبسم امام علی و حضرت زهرا در بهشت


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 16 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی به مقدار کافی دوستی کن با افراد


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 33 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی انجام دستورات دینی


دریافت
مدت زمان: 59 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مجلس روضه علما


دریافت
مدت زمان: 28 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی مشغول اعمال آخرت باش


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 13 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی استغفار


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 3 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی استاد با تقوا


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 26 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی توسل به خدا


دریافت
مدت زمان: 30 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی کمک به پدر و مادر


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 30 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی نرسیدن به آرزوها در دنیا


دریافت
مدت زمان: 27 ثانیه 

احمدعلی بابادی

آیت الله مجتهدی تهرانی فضیلت نماز


دریافت
مدت زمان: 39 ثانیه 

احمدعلی بابادی